web tracker

60 Latihan Soal Agama Islam (PAI) Kelas 12 Semester 2 Bab Ketentuan Hukum Waris Beserta Jawabannya~Part2

br>

Postingan kedua 60 Latihan soal agama Islam (PAI) kelas 12 semester 2 Bab ketentuan hukum waris Islam, merupakan lanjutan 60 contoh latihan soal PAI kelas xii semester genap sebelumnya (soal nomor 1-20).

Selain itu, bagi siswa SMA/SMK yang mencari referensi soal-soal PAI kelas 12 khususnya semester genap, silahkan baca mulai dari Bab 1: contoh soal PG PAI kelas 12 semester 2 beserta jawabannya.

Berikut lanjutan soal agama Islam kelas 12 Bab ketentuan hukum waris dilengkapi kunci jawaban dengan pertanyaan dimulai dari nomor 21.

21. Dibawah ini yang dimaksud lebih dekat dengan si mayat disebut….
a. akrab
b. dekat hubungan keturunannya
c. dekat tempat tinggalnya
d. disayanginya
e. sering membantu pekerjaannya
Jawaban: b

22. Berikut ini yang tidak termasuk hikmah mewaris adalah….
a. ketaatan kepada Allah
b. menegakan keadilan
c. hubungan kekeluargaan menjadi harmonis
d. tidak menyengsarakan
e. yang tua mendapat lebih banyak
Jawaban: e

23. Undang-undang di negara Indonesia yang mengatur pembagian warisan yaitu….
a. UU Nomor 7 Tahun 1989
b. UU Nomor 10 Tahun 1975
c. UU Nomor 5 Tahun 1985
d. UU Nomor 9 Tahun 1989
e. UU Nomor 17 Tahun 1989
Jawaban: a

24. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Bab III pasal 49 ayat 1 menjelaskan tentang tugas dan wewenang….
a. Pengadilan Agama
b. Penerangan Agama
c. Menteri Agama
d. Kantor Urusan Agama
e. Majelis Ulama Indonesia
Jawaban: a

25. Adapun yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan harta warisan adalah….
a. Departemen Agama
b. Peradilan Agama
c. Kantor Urusan Agama
d. Penerangan Agama
e. Guru Pendidikan Agama
Jawaban: b

Baca juga:
Contoh Soal UTS Agama Islam Kelas 10 Semester 2 Beserta Kunci Jawabannya
Contoh soal UTS/PTS PAI kelas 11 semester 2 Kurikulum 2013 Beserta Kunci Jawaban
30 Contoh Latihan Soal UTS Agama Islam (PAI) Kelas 12 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban
90 Contoh Soal USP PAI SMA/SMK Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya

26. Ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan menurut syara’ disebut….
a. ahlul furud
b. asabah binafsihi
c. asabah bighairihi
d. asabah
e. rad
Jawaban: a

27. Ahli waris yang mendapat bagian yang sudah ditentukan atau bagian tertentu disebut….
a. zawil furud
b. zawil asabah
c. furudul muqadarah
d. aul
e rad
Jawaban: c

28. Berikut ini hikmah dari pembagian harta warisan, kecuali….
a. mematuhi hukum agama
b. menghilangkan monopoli
c. menegakan hukum Islam
d. menambahkan kekuatan ibadah
e. mayat akan mendapatkan kebahagiaan
Jawaban: e

29. Harta pusaka itu harus dibagi kepada ahli warisnya. Hal ini berdasarkan Alquran surat….
a. An Nisa’ [4]: 7
b. Al Baqarah [2]: 7
c. Ali ‘Imran [3]: 7
d. Al Fatihah [1}: 7
e. Al Kahfi [18]: 7
Jawaban: a

30. Pada waktu pembagian harta waris walaupun bukan ahli waris diperintahkan memberikan pada yatum piatu dan fakir miskin apabila….
a. dia hadir menyaksikan
b. betul-betul yatim piatu
c. betul-betul fakir
d. betul-betul miskin
e. semua betul
Jawaban: a

31. Jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan jika ada semuanya yang berhak mendapatkan hanya….
a. empat orang
b. lima orang
c. tiga orang
d. satu orang
e. dua orang
Jawaban: b

32. Seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan adalah….
a. 25 orang
b. 10 orang
c. 15 orang
d. 7 orang
e. 3 orang
Jawaban: c

33. Berikut ini yang dilakukan sebelum harta waris dibagikan, kecuali….
a. biaya perawatan sakit
b. biaya perawatan jenazah
c. membayar zakat
d. melaksanakan wasiat
e. biaya resepsi
Jawaban: e

34. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang mendapat bagian karena masih adanya ahli waris yaitu….
a. kakak
b. saudara kandung laki-laki
c. nenek perempuan dari pihak bapak
d. anak laki-laki
e. nenek dari pihak ibu
Jawaban: d

35. Berikut ini yang termasuk faktor yang menyebabkan seseorang tidak memperoleh pembagian harta warisan yaitu….
a. kekeluargaan
b. memerdekakan budak
c. pewarisan
d. seagama
e. pembunuh
Jawaban: e

36. لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تِرْكَةِ الْمَقْتُوْلِ شَيْئا
Sesuai hadist tersebut bahwa…. tidak mendapat bagian warisan.
a. kafir
b. murtad
c. munafik
d. hamba sahaya
e. pembunuh
Jawaban: e

37. Berikut ini yang termasuk ahli furud dari ahli waris, kecuali….
a. 1/2
b. 1/4
c. 1/8
d. 2/3
e. 1/5
Jawaban: e

Baca juga:
Contoh soal PAT agama Islam kelas 11 semester 2 Kurikulum 2013 Beserta Kunci Jawaban
80 Contoh soal PAT PAI kelas 10 Semester 2 K13 Beserta Jawaban

38. Berikut ini yang mendapat bagian ½ bagi ahli waris, kecuali….
a. anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki
b. saudara perempuan tunggal yang sebapak
c. saudara perempuan tunggal seibu sebapak
d. suami, jika istri tidak meninggalkan anak/cucu
e. dua saudara perempuan atau lebih yang sebapak
Jawaban: e

39. Q.S. An Nisa’ [4] ayat 11 menjelaskan bahwa bagi anak perempuan tunggal bagiannya adalah sebesar….
a. 1/4 bagian
b. 1/2 bagian
c. 1/8 bagian
d. 2/3 bagian
e. 1/6 bagian
Jawaban: b

40. Ahli waris yang tidak mendapat harta warisan karena dia terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan si mayat berati dalan ilmu faraid disebut….
a. mahbub
b. mahjub
c. mandaob
d. mardaot
e. mauhub
Jawaban: b

About Muhammad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!